✂️ HALVÅRSREA!! GRATIS FRAKT✂️
EXTRA 20% AV ICHIRO & JUNTETSU VARUMÄRKEN
KOD:
JUNI 20 %

Garanti policy

Senast uppdaterad den 4 juni 2021

Japan saxgaranti

POLICY FÖR BEGRÄNSAD GARANTI MOT DEFEKT

Detta dokument ställer den begränsade garantin mot för vissa produkter tillverkade av Nippon Shears Pty Ltd ACN 641 863 578 som förvaltare för The Adams Scissor Trust ABN 68 501 252 754, som handlas som Japan Scissors ('Japan sax','we','us'eller'vår'). En person som har köpt en Japan Scissors-produkt kommer i detta dokument att kallas "dig"eller"ditt".

Japan Scissors produkter är tillverkade enligt höga kvalitetsstandarder och genomgår noggranna tester och inspektioner innan de säljs till dig. Som köpare, utöver dina lagstadgade rättigheter och gottgörelser, garanterar Japan Scissors alla sina produkter som de säljer direkt till dig (Produkter) mot defekt utförande från inköpsdatumet av dig för garantiperioden som anges nedan.

Denna garanti anger villkoren för vår garanti mot defekter. Våra garantier är också föremål för våra online-villkor, tillgängliga på https://www.japanscissors.com.au/pages/terms-of-service (Försäljningsvillkor).

Observera att denna garanti mot defekter endast kan åberopas av en köpare som har köpt Produkter direkt från oss.

1. ANSVARSFRISKRIVNING FÖR AUSTRALISK KONSUMENTLAG

Våra varor kommer med garantier som inte kan uteslutas enligt den australiska konsumentlagen. Du har rätt till ersättning eller återbetalning för ett större fel och kompensation för annan rimligt förutsebar förlust eller skada. Du har också rätt att reparera eller byta ut varorna om varorna inte är av acceptabel kvalitet och felet inte innebär ett större fel.

2. PRODUKTER SOM OMFATTAS AV GARANTI

Följande produkter täcks av denna garanti under garantiperioden som anges i följande tabell, från och med det datum du köpte produkten.

Produkt

Garantiperiod 

Juntetsu sax

Livstids garanti

Ichiro Sax

Livstids garanti

Andra produkter (t.ex. saxar, rakhyvlar, klipptillbehör, blad och hårkammar) från Japan Scissors 

Livstids garanti 

Mina Sax

2 год гарантии

Jaguar Tyskland sax

1 års garanti om inget annat anges.

Yasaka Sax (Seiki)

1 год гарантии


3. UNDANTAG

Denna garanti gäller inte för några problem i produkterna som härrör från några problem i produkterna som härrör från:

 • regelbundet slitage, inklusive matta eller trubbiga blad;
 • felaktig användning, inklusive om sådan användning resulterar i kemisk eller fysisk skada på produkterna eller delar av produkterna (såsom bladen eller spänningsjusteraren);
 • underlåtenhet att vidta rimlig försiktighet i förhållande till produkterna, inklusive om ett sådant fel resulterar i oavsiktlig skada (såsom flisning eller tapning);
 • underlåtenhet att använda, underhålla, vässa, rengöra, dra åt eller på annat sätt ta hand om produkterna i enlighet med våra bruksanvisningar;
 • installationen av produkterna (om tillämpligt); eller
 • obehöriga ändringar av våra produkter.

4. RETURNERING AV VAROR

Vi accepterar endast returer av din produkt om:

 • produkten är defekt och du följer bestämmelserna i denna garanti och våra försäljningsvillkor; eller
 • vi samtycker skriftligen till att acceptera returen av din produkt.

5. DEFEKT PRODUKTGARANTI

Om du anser att din produkt är defekt och garantiperioden (definierad ovan) inte har löpt ut med avseende på:

 • din produkt; och
 • felet med din produkt,

du bör omedelbart meddela oss om detta genom att kontakta oss på hello@japanscissors.com.au

När du fyller i formuläret till oss måste du inkludera:

 • en fullständig beskrivning av felet (inklusive bilder och/eller videor som visar felet); och
 • ditt bevis på köp av produkten direkt från oss (Produktkvitto).

6. SLUTA ANVÄNDA PRODUKTEN

Så snart du inser att din produkt kan vara defekt måste du omedelbart sluta använda produkten.

7.1 HUR MAN GÖR ETT ANSVAR UNDER DENNA GARANTI

7.2 NÄR VI FÅR DITT FORMULÄR

Om vi ​​fastställer att din produkt kan vara defekt kommer vi att begära att du skickar tillbaka produkten till oss, på din bekostnad, för ytterligare inspektion, inklusive eventuella tillbehör, manualer, dokumentation eller registrering som levereras med produkten (och du måste göra det om detta är vad vi begär).

Vi förbehåller oss rätten till ytterligare inspektion innan vi anser att din produkt är defekt.

7.3 EFTER INSPEKTION - GARANTI GÄLLER INTE

Om vi ​​enligt vår rimliga uppfattning fastställer att din produkt inte är defekt, eller om:

 • ett undantag gäller (definierat ovan) för din produkt;
 • produkten har betjänats av någon annan person än någon som är auktoriserad av oss skriftligen att serva produkten,

sedan vi kan när det gäller Produkten, vägra din retur, inte utfärda en återbetalning och föra över eventuella utgifter för tredje part som vi har ådragit oss i samband med inspektion och utvärdering av Produkten.

Om vi ​​vägrar din retur och inte utfärdar en återbetalning kommer vi, vid ditt val, antingen:

 • skicka tillbaka produkten till dig, på din bekostnad (vi förbehåller oss rätten att kräva betalning i förskott med avseende på eventuella leveranskostnader som du betalar för att skicka en produkt till oss enligt denna klausul);
 • behålla eller kassera produkten.
 • EFTER INSPEKTION - GARANTI GÄLLER

Om:

 • vi fastställer att din produkt är felaktig;
 • vi har fått ett produktkvitto för din produkt;
 • produktkvittot visar att du är den person som köpte produkten från oss (denna garanti kan inte överföras);
 • inget undantag gäller för din produkt; och
 • du har följt bestämmelserna i denna garanti och försäljningsvillkoren,

sedan vi kommer antingen:

 • kreditera dig med hela beloppet som betalats för din produkt (inklusive fraktkostnader om du skickade produkten till oss för inspektion) och du kan begära en återbetalning eller byte. Alla återbetalningar kommer att krediteras tillbaka till din ursprungliga betalningsmetod om du inte begär något annat och vi godkänner denna begäran;
 • byta ut produkten inom en rimlig period, utan ytterligare kostnad för dig, vid en tidpunkt och en plats som rimligen meddelats till dig av oss; eller
 • reparera produkten inom en rimlig period, utan ytterligare kostnad för dig, vid en tidpunkt och en plats som rimligen har meddelats till dig av oss.

Om problemet med din produkt är stort kan du välja vilken av de tre åtgärderna ovan som ska vidtas. Om problemet med din produkt är inte major, då väljer vi vilken åtgärd vi ska vidta.

Om du har rätt till återbetalning enligt denna garanti och begär återbetalning för att skicka tillbaka produkten till oss för inspektion, måste du skicka ett kvitto på denna fraktkostnad via e-post till e-postadressen ovan. Vi återbetalar inte fraktkostnader utan kvitto.

8. ÅTERBETALNINGAR

Om du inte följer bestämmelserna i denna garanti eller försäljningsvillkoren när det gäller din produkt som är föremål för en begärd retur, inklusive defekta produkter, kan vi, efter eget gottfinnande, utfärda endast en partiell återbetalning eller ingen återbetalning i fråga om av en sådan produkt, förutsatt att inget i denna garanti är avsett att begränsa funktionen av några tillverkargarantier som du kan ha rätt till eller några av dina rättigheter som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag.

9. INGA ANDRA GARANTIER

I den maximala utsträckning som tillåts av tillämplig lag är alla uttryckliga eller underförstådda representationer och garantier som inte uttryckligen anges i detta garantidokument, eller i skriftliga villkor och villkor som utfärdats av oss, uteslutna.

10. ANSVAR

I den maximala utsträckning som lagen tillåter, utesluter vi allt ansvar som kan uppstå till följd av att du gör ett garantianspråk i enlighet med detta garantidokument.

11. JURISDIKTION

Detta garantidokument regleras av lagarna i västra Australien, Australien.